Eus Witlox in de gemeenteraad van Meierijstad

Met het vertrek van Marischka Klotz (Hier), is op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2016, de heer Eus Witlox de eerste die in aanmerking komt om de vrijgekomen raadszetel over te nemen. De heer Witlox zal deze raadszetel aanvaarden en in de raadsvergadering van 4 november 2021 worden beëdigd als raadslid.

De heer Witlox zegt over zijn keuze om het raadslidmaatschap te aanvaarden: “Bij de verkiezingen haalde Team Meierijstad 11 zetels. Heel veel mensen hebben toen op Team en/ of mij persoonlijk gestemd. Ik wil recht doen aan de verkiezingsuitslag en mijn verantwoordelijkheid nemen voor de resterende raadsperiode. Ik wil me nog steeds actief inzetten voor de inwoners van Meierijstad!’

De heer Witlox zal op persoonlijke titel het raadslidmaatschap op zich nemen en zich niet aansluiten bij een bestaande partij uit de raad. Witlox hierover: “Team Meierijstad was mijn partij. Helaas bestaat die partij niet meer, maar ik sta nog steeds achter de uitgangspunten die we toen hebben bepaald. Als medeopsteller van de Mijlpalen van Meierijstad zal ik me als raadslid coalitiebereid opstellen, maar ik zal elk voorstel op de inhoud beoordelen en mijn eigen koers varen, zoals altijd”.