Gedicht voor en door laaggeletterden onthuld

Samen met stadsdichter Rick Terwindt hebben ervaringsdeskundigen Christina Nazier, Fay Kortleven, Soco Garcia en José Kempe, een gedicht voor en door laaggeletterden geschreven. Dat gedicht onthulden zij vandaag, samen met wethouder Coby van der Pas, in de Cultuur Haven Veghel. Zij willen dit gedicht verspreiden in Meierijstad, onder andere door het te laten zien op een ‘eigen’ muur. Daarmee brengen ze het thema ‘laaggeletterdheid’ blijvend onder de aandacht.

Tijdens een officiële bijeenkomst over laaggeletterdheid op 9 september 2021 hebben deze dichters dit gedicht al voorgedragen aan een volle zaal geïnteresseerden, waaronder werkgevers, professionals en vrijwilligers.

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. In gemeente Meierijstad zijn dat ongeveer 8800 inwoners. Dit heeft grote gevolgen voor hun leven. De gemeente Meierijstad zet zich, samen met haar partners, voortdurend in om meer laaggeletterden te bereiken en laaggeletterdheid verder terug te dringen.

Wethouder Coby van der Pas: “Mensen die moeite hebben met taal en digitale vaardigheden hebben een grotere kans op achterstand in de maatschappij. In Meierijstad willen we laaggeletterdheid voorkomen en verminderen en hebben dit dan ook hoog op de agenda staan. Samen met onze partners zijn we steeds op zoek naar passende oplossingen om deze groep in beeld te krijgen en aan te sluiten bij hun behoefte. Uiteindelijk is het belangrijkste dat alle inwoners in Meierijstad zoveel als mogelijk mee kunnen doen.”

Aanpak laaggeletterdheid Meierijstad

De afgelopen jaren is, in samenwerking met de welzijnsorganisaties, bibliotheek, onderwijs en Stichting Lezen en schrijven, geïnvesteerd in het opzetten van een toegankelijk aanbod voor laaggeletterden. Zo zijn er taalhuizen opgezet, worden er taalambassadeurs ingezet en wordt een breed scala aan cursussen aangeboden. Het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als moedertaal blijkt in de praktijk lastiger dan het bereiken van anderstalige laaggeletterden. Dit is ook op landelijk niveau te zien. Schaamte en onzekerheid spelen daarbij een rol. Door niet alleen over maar vooral ook mét laaggeletterden te praten, kan een aanbod op maat tot stand komen. Dat helpt professionals en vrijwilligers verder op weg om deze groep in beeld te krijgen en aan te sluiten op hun behoefte.