Gemeente Meierijstad investeert in versterken leefbaarheid in dorpen en kernen

Leefbaarheid is belangrijk in Meierijstad. Om te zorgen dat het goed wonen en leven blijft in Meierijstad investeert de gemeente €180.000,- extra om de komende vier jaar de leefbaarheid verder te versterken.

Wethouder Coby van der Pas: “De afgelopen jaren hebben we met de nieuwe leefbaarheidsaanpak in twee proefwijken, de leefbaarheidsagenda, de leefbaarheidsmonitor en leefbaarheidsbudget al mooie stappen kunnen zetten in de versterking van de leefbaarheid. Door hier, samen met alle betrokken partijen, in te blijven investeren zorgen we ervoor dat het goed wonen, leven en werken blijft in Meierijstad.”

Leefbaarheidsaanpak

Het geld voor de leefbaarheidsaanpak wordt onder andere gebruikt om verder te gaan met de wijkaanpak in Bloemenwijk Schijndel en Veghel Zuid. Deze wijken zijn door het college benoemd als proefwijken: dit biedt in die wijken experimenteerruimte op beheer en uitvoering om zo een versnelling voor de aanpak op leefbaarheid op gang te brengen. Deze aanpak is in 2020 gestart. Actieteams bestaande uit inwoners en medewerkers van gemeente, woningcorporatie, welzijnswerk en eventueel politie werken, heel gericht en vanuit de behoefte van de wijk, aan het versterken van de leefbaarheid. Ondanks de corona-omstandigheden zijn de actieteams in beide wijken al goed op dreef: met wijkkranten, deur-aan-deur interviews, kijk in de wijk, acties rondom afvaldumping en het zichtbaar maken van de ‘parels’ in de wijk. Eind dit jaar wordt deze proef geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden onderdelen van deze aanpak mogelijk ook in de andere wijken ingezet om de leefbaarheid te stimuleren.

Gezamenlijke leefbaarheidsagenda

De leefbaarheidsaanpak in beide wijken is ook meegenomen in de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeente en huurdersverenigingen. De twee woningcorporaties en de gemeente Meierijstad hebben onlangs ook een gezamenlijke leefbaarheidsagenda opgesteld. Deze is bedoeld om de samenwerking op het thema leefbaarheid verder te verstevigen. Per jaar wordt bekeken welke thema’s extra aandacht nodig hebben. Thema’s voor komend jaar zijn onder meer:

  • aanpak afval en dumpingen
  • samenwerking in de wijkaanpak
  • en groenonderhoud rondom complexen/woningen van de corporaties

Leefbaarheidsmonitor

Om verder inzicht te krijgen in hoe het staat met de leefbaarheid in de gemeente en haar afzonderlijke wijken en kernen wordt in het najaar van 2022 voor de tweede keer de leefbaarheidsenquête uitgezet. De resultaten komen begin 2023 beschikbaar in de vorm van een online leefbaarheidsmonitor. De uitkomsten helpen om nog gerichter vervolgacties te kunnen doen om de leefbaarheid te versterken.

Leefbaarheidsbudget

Ondanks omstandigheden met corona, zijn in 2021 42 verzoeken ingediend voor het leefbaarheidsbudget. Ook in 2022 kunnen inwoners met leefbaarheidsinitiatieven weer gebruik maken van het leefbaarheidsbudget. De spelregels daarvoor zijn te vinden op www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget.