Lintjesregen 2022

23 inwoners krijgen Koninklijke onderscheiding

Op maandag 25 april en dinsdag 26 april 2022 gaat burgemeester Kees van Rooij 23 inwoners van de gemeente Meierijstad verrassen met een huisbezoek en hen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de Orde van Oranje Nassau.

Vijf dames en achttien heren (waaronder één echtpaar en twee broers) mogen zich voortaan scharen onder de gelederen van hen die al Koninklijk gedecoreerd zijn. De heer René Hildesheim (Veghel) en de heer Marco Bons (Veghel) zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige 21 decorandi zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.