A.G. (Ad) van der Heijden (1954) - Olland

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beknopte staat van dienst 

  • 1998-heden: voorzitter (tot 2009) van en vrijwilliger bij Voetbalvereniging Ollandia. Decorandus is o.a. lid van de commissie materialen en middelen (terreinbeheer/onderhoud sportcomplex/materialen), lid van de commissie wedstrijd- en algemene zaken (wedstrijdcoördinator zondag) en lid van de commissie communicatie (webmaster en wedstrijdverslagen).
  • 2015-heden: voorzitter van de Stichting Dorpsraad Olland. Decorandus heeft mede aan de basis gestaan van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Meierijstad met alle dorps- en wijkraden. Tevens was hij als werkgroeplid betrokken bij het tot stand komen van een uniek beheers- en spreidingsplan voor AED’s in Meierijstad. Ook voor het behoud van de kermis in kleine kernen heeft hij zich ingespannen en heeft hij meegewerkt aan de oprichting van de Stichting Kermissen Sint-Oedenrode.