H.L. (Henk) van Berkel (1939) - Eerde

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beknopte staat van dienst 

1991-heden: vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap Heilige Antonius Abt: meneer verricht op vele manieren vrijwilligerswerk voor de parochie. Dat doet hij al vanaf 1991 en na zijn pensionering in 2004 heeft hij zijn vrijwilligerswerk verder uitgebouwd. Activiteiten die hij verricht zijn onder andere: vervullen rol van koster, ondersteuning tijdens de mis, verrichten van reparaties aan gebouwen en omgeving, verrichten onderhoud en poetswerk, ziekenbezoek en chauffeur voor de diaconie.