J.H.M. (John) Biemans (1967) - Boerdonk

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beknopte staat van dienst 

  • 1991-heden: teamleider, jeugdleider, bestuurslid RKSV Boerdonk. Decorandus vervulde 6 jaar de rol van secretaris, was vele malen betrokken bij de kas- en sponsorcommissie, is leider (geweest) van seniorenteams en jeugdteams en zit sinds 2021 opnieuw in het bestuur. 
  • 2001-2011: betrokken bij Democratisch Dorpsbelang: hij startte als begeleider van de jongerenafdeling PeVeBo, was van 2002 tot en met begin 2008 burgerlid Bestuurszaken en Economie en van 2006 tot en met 2011 lid van de rekenkamercommissie. Van 2008 tot de verkiezingen van maart 2010 was hij raadslid. 
  • 2009- heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Zandhazen. Decorandus stond aan de wieg van de vereniging en vervulde de eerste 10 jaren van de vereniging de rol van voorzitter (president). In 2019 trad hij af als voorzitter, maar hij is nog steeds actief als vrijwilliger in verschillende commissies.
  • 2011-2018: bestuurslid (penningmeester) Dorpsraad Boerdonk.
  • 2017-heden: lid ledenraad Rabobank Uden-Veghel.
  • 2018-heden: bestuurslid (penningmeester) Coöperatie Boerdonk Buitengewoon. In 2018 is de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon opgericht. Het doel van deze coöperatie is het ondersteunen, bevorderen en verbeteren van de leefbaarheid in Boerdonk. Decorandus staat samen met een aantal andere inwoners uit Boerdonk aan de wieg van de coöperatie. Sinds de oprichting vervult hij binnen het bestuur de functie van penningmeesters en daarnaast is hij actief als lid van de werkgroepen 'Bouwen' en 'Kunstroute'.