T.J.E.A. (Theo) van der Heijden (1956) - Schijndel

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beknopte staat van dienst 

  • 1992-heden: Voorzitter van De Big Band Schijndel en vrijwilliger in de diverse werkgroepen van de band. Daarnaast onderhoudt decorandus de contacten met Phoenix Cultuur en als vertegenwoordiger van De Big Band is hij bij diverse manifestatie en culturele bijeenkomsten aanwezig. Tevens voert hij de contractbesprekingen voor optredens en uitvoeringen van de band.
  • 2006-2021: Voorzitter van stichting Brede Welzijnsinstelling het Palet, later overgegaan in Welzijn de Meierij. Zijn juridische kennis, zijn talent om zich in te leven in de positie, belangen en argumenten van anderen om vooral vooruit te kijken hebben er mede toe geleid dat Welzijn De Meierij de fusie is aangegaan met Welzijn Salus en met de samenwerking binnen de huidige coöperatie Sociaal Werk Meierijstad.
  • 2019-heden: Vrijwilliger bij de werkgroep Schijndels Landschap van het Natuur en Milieucentrum (NMC) in Schijndel. De werkgroep snoeit de knotwilgen, zij onderhouden de wandelroutes en de poelen. Tussendoor wordt steeds vaker een beroep gedaan op het verwijderen van oude afrasteringen en het snoeien naast waterlopen, populieren in het buitengebied.