W.J.M. (Mien) van Berkel-Verstraten - Eerde

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beknopte staat van dienst 

  • 1991-heden: vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap Heilige Antonius Abt: mevrouw is op velerlei manieren actief voor de parochie: zo is zij onder andere lid van de kerngroep Parochie H. Antonius Abt Eerde en bestuurslid van de parochie H. Franciscus. Zij levert een bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken rond vieringen, uitvaarten, ziekenzalving, dopen, plaatsen van kerkberichten in de krant van Eerde, was coördinator van de werkgroep “kerkpoetsen” en poetste ook zelf mee. Coördinatie “Ziekenbezoek”. Chauffeur voor de diaconie.
  • Mevrouw is al gedurende vele jaren collectant en is initiatiefneemster en coördinator Goede Doelen week Eerde.