W.P. (Willie) Rovers (1945) - Veghel

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beknopte staat van dienst 

  • 2005-heden: oprichter en voorzitter Stichting Kinderen van Viljoenskroon (Zuid-Afrika): deze stichting zet zich in voor kinderen met AIDS of die besmet zijn met het HIV virus. Meneer heeft de stichting opgericht en ondersteunt daarmee de kinderen door hen onder andere te voorzien van de eerste levensbehoeften. Dankzij gelden die de Stichting heeft gegenereerd is er onder andere een nieuw gebouw neergezet met een ziekenzaaltje en kinderopvang (dit staat bekend als de hospice). Er kwam een nieuwe grote keuken en verpleegkundigen werden opgeleid. Er is op locatie een bestuur opgezet en decorandus onderhoudt hier nauwe banden mee om de continuïteit te waarborgen.
  • 2008-heden: bestuurslid WijNu Veghel / KBO Brabant: decorandus vervult onder andere inmiddels al ruim 12 jaar de rol van secretaris, is vanaf 2017 aangesteld tot tweede penningmeester, is webmaster en is ledenadministrateur voor WijNu en lid van de werkgroep LeaWeb van KBO Brabant.