Meepraten over zon- en windenergie in Meierijstad

De energietransitie is een actueel thema. Het klimaat verandert en gasprijzen stijgen. De Nederlandse regering heeft in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen en CO₂- neutraal is. Dat betekent dat we ook in onze gemeente, naast maatregelen nemen om energie te besparen, duurzame energie moeten opwekken. Daarom kijken we naar manieren om op een duurzame wijze energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. Bijvoorbeeld met zonne-energie en windenergie. Samen met inwoners en andere belanghebbenden stellen we hiervoor een afwegingskader op.

Informatieavonden

Vanaf mei zijn er verschillende momenten waarop we u bijpraten over zon- en windenergie in Meierijstad. Ook kunt u vanaf dan deelnemen aan een zogenaamde thematafel, om mee te praten en mee te denken over specifieke onderwerpen die met het opwekken van zon- en windenergie te maken hebben. Meer informatie over de informatieavonden.

Wat is een afwegingskader

In 2021 startten we met het proces om te komen tot een ‘Afwegingskader Wind’. Voor het opwekken van zonne-energie bestaat al een afwegingskader. Nu hier de eerste ervaringen mee opgedaan zijn, herijken we in 2022 dit afwegingskader. Zon en wind maken beide onderdeel uit van de duurzaamheidsvisie, daarom voegen we in 2022 deze trajecten samen en werken we aan een nieuw afwegingskader voor zon en wind. In het afwegingskader zon en afwegingskader wind schrijven we op welke voorwaarden we stellen aan het plaatsen van windmolens of het aanleggen van zonneweides. Dit afwegingskader stellen we in participatie met inwoners en andere belanghebbenden op.

Website duurzaamheid

Alle informatie over duurzaamheid vindt u op onze website over duurzaamheid.