Gewijzigd standplaatsenbeleid

Op verschillende plaatsen in Meierijstad is het mogelijk om standplaatsen in te nemen. Binnen de gemeente Meierijstad kennen we meerdere type standplaatsen. Op 22 maart 2022 heeft het college van B&W het gewijzigde standplaatsenbeleid vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben betrekking op de te verlenen vergunningsduur, deze is volgens advisering vanuit de VNG bijgesteld naar maximaal 12 jaar, en de vergunningen voor niet-commerciële partijen. Ook zijn de uitgangspunten per type standplaats verduidelijkt. Wilt u kennisnemen van het nieuwe standplaatsenbeleid of wilt u mogelijk een standplaats aanvragen? Kijk dan op: Standplaats aanvragen.