Terugblik Symposium ‘Een boekje open over Cybercrime’

Ter ere van haar vijfjarig bestaan trakteerde de fusiegemeente Meierijstad afgelopen woensdag op een groots symposium voor de regio. Aangezien burgemeester van Rooij van de gemeente Meierijstad ook voorzitter is van de Programmaraad Cyber Oost-Brabant was een inhoudelijk thema voor het symposium snel bedacht: cybercrime. Het symposium is mede voorbereid vanuit het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant, het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, politie en OM in Oost-Brabant. 200 deelnemers kwamen hierop af!

‘Er gaat meer geld om in Cybercriminaliteit als in Drugshandel’

De bezoekers van het symposium waren afkomstig van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, veiligheidsregio’s, bedrijven en onderwijsinstellingen. Vanuit de gemeenten waren burgemeesters, gemeentesecretarissen, ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid, CISO’s (Chief Information Security Officers), FG’en (Functionarissen  gegevensbescherming) en communicatieadviseurs uitgenodigd en aanwezig. Ook landelijke partijen zoals VNG/IBD, CCV en departementen waren er bij. Titel van het symposium was ‘een boekje open over cybercrime’. Nog te vaak is er niet de openheid na cyberincidenten, waarbij de openheid ons juist zou helpen om met elkaar in gesprek te gaan om deze sterk stijgende vorm van criminaliteit aan te pakken. Een van de quotes was: ‘er gaat meer geld om in cybercriminaliteit als in drugshandel’.

Van slachtoffer tot Cyberheld!

Tijdens het symposium, dat met bezieling geleid werd door Chris van ’t Hof, stonden de slachtofferverhalen centraal; dit waren de verhalen van een ondernemer die alles kwijtgeraakt was door een hack en ransomware aanvallen op werkbedrijf Senzer en de gemeente Hof van Twente. Reflecties waren er vanuit het Cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant en vanuit de Cyber Security Raad (CSR). De boodschap van de verschillende sprekers had een grote impact op de aanwezigen. Om het symposium positief te eindigen was er de regionale lancering van Hackshield in Oost-Brabant, een cybergame om kinderen van 8-12 cyberweerbaar te maken. Hierbij was ook een van de tot Cyberagent opgeleide kinderen, ‘Roosy’ genaamd, aanwezig. Zij stal hierbij de show door cybertips aan de aanwezigen te geven, waardoor de netwerkborrel met veel energie ingegaan werd. Door openheid te hebben gegeven over de schrijnende verhalen zijn de sprekers van slachtoffer verworden tot ware Cyberhelden.

Hoe verder?

De kruisbestuiving tussen de verschillende deelnemers ontstond tijdens deze borrel en heeft er hopelijk toe geleid dat er in Oost-Brabant zaadjes gepland zijn om steviger in te gaan zetten op de aanpak van Digitale Veiligheid. Concreet hopen we dit terug te zien in collegeprogramma’s en in de Integrale Veiligheidsplannen (IVP’s) van gemeenten, waar op dit moment aan geschreven wordt. Naar aanleiding van het symposium gaat een Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid in Oost-Brabant aan de slag om gemeenten en bedrijven te ondersteunen op dit voor velen toch nog relatief onbekende onderwerp, waarbij specifieke aandacht zal zijn voor jeugd, ouderen en het MKB. Naast het breed inzetten op cyberweerbaarheid zijn ook informatiebeveiliging (‘Eigen Huis op Orde), online aangejaagde ordeverstoringen en cybergevolgbestrijding thema’s waar mee aan de slag zal worden gegaan. Dit is conform de landelijke speerpunten van VNG, CCV en het Platform van Cyberburgemeesters, waar burgemeester van Rooij en  burgemeester Ubachs (gemeente Best) vanuit Oost-Brabant lid van zijn. Naast de sterke inhoud en mooie line-up van sprekers was het samenkomen van 200 professionals op dit belangrijke thema Digitale Veiligheid een waar ‘feestje’!