Meierijstad pakt energiearmoede aan

Gemeente Meierijstad gaat op korte termijn inwoners helpen die in de knel zitten of dreigen te komen door de hoge energierekening. Ze kunnen persoonlijk advies krijgen hoe ze hun energieverbruik slim kunnen verlagen; In samenwerking met de woningbouwverenigingen worden klussendiensten ingezet om kleine maatregelen in de woning uit te voeren die daar direct aan bijdragen; de benodigde materialen en manuren zijn gratis voor de inwoner. Binnenkort maakt de gemeente breed bekend welke inwoners in aanmerking komen en hoe en waar zij zich kunnen melden.

Landelijke regeling

Onderzoek laat zien dat ongeveer 500.000 huishoudens in Nederland op dit moment te maken hebben met energiearmoede. Oorzaak is de explosief gestegen gasprijs. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. Duurzaamheidswethouder Harry van Rooijen: “Dat moeten we inzetten om huishoudens te helpen hun energierekening te verlagen. Doel is het energieverbruik blijvend te verlagen, bijvoorbeeld door het geven van persoonlijk advies en treffen van kleine energiebesparende aanpassingen in huis en gedrag.” Het is aan elke gemeente zelf hoe ze dit willen invullen. Meierijstad is nu bezig met het voorbereiden van een aanpak, samen met haar lokale partners zoals de woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties, en Energiecoöperatie Meierijstad.
Los van deze ondersteuning komt er ook een eenmalige financiële tegemoetkoming van ongeveer €200, - voor alle inwoners in Nederland met een laag inkomen. De regeling voor deze energietoeslag wordt op dit moment nog uitgewerkt.

Doelgroep vinden

De doelgroep van de regeling bestaat uit huishoudens met een laag inkomen in een woning met een laag energetische kwaliteit; dat zijn vaak de slecht geïsoleerde woningen. En huishoudens waar meer dan 8% van het besteedbare inkomen aan energiekosten besteed wordt. Het rijk schat in dat het in Meierijstad bijna 2000 huishoudens betreft. Wethouder Menno Roozendaal (armoedebeleid): “Het is belangrijk dat deze ondersteuning bij die mensen terecht komt, die dat het hárdst nodig hebben; voor wie de kwaliteit van het leven écht vooruit gaat als ze minder energiekosten en meer vrij besteedbaar inkomen hebben.”
Meierijstad wil deze inwoners zoveel mogelijk proactief benaderen. Tegelijk is het zaak dat zorgvuldig aan te pakken. De gemeente kan en mag deze huishoudens niet zomaar met een ‘druk op de knop’ uit haar systemen tevoorschijn toveren. De privacywetgeving staat dat niet toe. De huishoudens met wie de gemeente nu al contact heeft, bijvoorbeeld vanwege een bijstandsuitkering, mag de gemeente wél rechtstreeks benaderen. Die groep komt dan ook als eerste aan de beurt om gebruik te maken van de het ondersteuningsaanbod.
De komende tijd stelt de gemeente voorwaarden op waarmee ook voor overige huishoudens heel snel duidelijk is of ze tot de doelgroep behoren. Die voorwaarden maakt de gemeente daarna via verschillende kanalen bekend.