Nieuw begin voor gemeenschapshuis De Beckart in Nijnsel

Vanaf 1 januari 2022 vinden in gemeenschapshuis De Beckart in Nijnsel weer alleen maatschappelijk gerelateerde evenementen en activiteiten plaats. De gemeente stelde in 2020 vast dat er in De Beckart commerciële activiteiten plaatsvonden en dat was niet toegestaan binnen het bestemmingsplan. De Beckart krijgt nu de oorspronkelijke functie weer terug, namelijk als het gemeenschapshuis voor de kern Nijnsel.

Omdat de exploitatie van het gebouw niet eerder in deze vorm heeft plaatsgevonden, is voor een deel nog onzeker hoe de financiële situatie van De Beckart zich ontwikkelt. Het college van Meierijstad heeft daarom besloten om het gemeenschapshuis, in lijn met de subsidiering voor de andere wijk- en gemeenschapshuizen in Meierijstad, subsidie toe te kennen. Ook krijgt het gemeenschapshuis een financieel zetje in de rug door de opstartkosten te vergoeden.

Wethouder Coby van der Pas: “Ik ben blij dat we met het nieuwe bestuur weer terug zijn gekomen tot de kern. Samen met hen willen we ervoor zorgen dat er in Nijnsel ruimte blijft voor gemeenschapsfuncties. De Beckart is een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen. Dat maakt dat De Beckart belangrijk is voor het behoud van de leefbaarheid in de kern Nijnsel en die wordt zo gewaarborgd.”
In de toekomst blijven de gemeente en bestuur met elkaar in gesprek om de (financiële) situatie van de Beckart te volgen en zo nodig bij te sturen.