Openbare zitting kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op maandag 31 januari 2022 heeft de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meierijstad plaatsgevonden.

Ter inzage

Vanaf woensdag 2 februari 9.00 uur liggen de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen in het gemeentehuis te Veghel ter inzage. Indien u deze stukken wilt bekijken dan kunt zich hiervoor melden tijdens openingstijden bij onze receptie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De inzagetermijn eindigt op vrijdag 4 februari om 10:00 uur. 

Openbare zitting 4 februari

Op vrijdag 4 februari 10.00 uur vindt een openbare zitting plaats over:

  • beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten;
  • de geldigheid van de lijstencombinaties.

Livestream

De openbare zitting is via een livestream te volgen op onze website www.meierijstad.nl/videoregistraties

Bezwaar

Kiezers en belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit van het centraal stembureau kunnen in de openbare zitting schriftelijk bezwaar indienen via verkiezingen@meierijstad.nl.
Het centraal stembureau doet deze bezwaren ter zitting af. Van de bezwaren en de afdoening wordt in het proces-verbaal melding gemaakt.