Samen voor een veilig en positief sportklimaat

Alle sportverenigingen in Meierijstad ontvangen deze week het magazine ‘Samen voor een veilig en positief sportklimaat’. Wethouder Sport, Coby van der Pas overhandigde het eerste exemplaar aan de voorzitter van Sportraad Meierijstad Rolf de Jong.

Al goed op weg

Gemeente Meierijstad begeleidt, ondersteunt en faciliteert sportverenigingen al vanaf 2018 in het creëren en behouden van een veilig en positief sportklimaat. De aanpak is ook opgenomen in de sportnota ‘Sportief in beweging naar 2030’. Eerder heeft de gemeente de preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en agressie, uitgewerkt tot randvoorwaarden in het subsidiebeleid. Samen met het NOC*NSF is een handreiking gemaakt voor de verenigingen met tips en adviezen. Ook staat bij Meierijstad een verenigingsadviseur paraat om hulp te bieden waar nodig. De afgelopen jaren werden de sportclubs uitgenodigd voor thema-avonden en trainingen of workshops, zoals een workshop vertrouwenscontactpersoon in samenwerking met NOC*NSF. In 2022 wordt dit vervolgd met clubkadercoaching; trainers en coaches krijgen dan tools om jonge leden extra te ondersteunen, begeleiden en betrekken bij de club.

Blijvende aandacht nodig

Blijvende aandacht voor dit belangrijke en actuele onderwerp is nodig. Dit magazine kan hierbij helpen. Wethouder Sport, Coby van der Pas: “In een positief sportklimaat is er geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook. Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen een vereniging. Uit een onderzoek en gesprekken met sportverenigingen blijkt dat er al veel aandacht is voor het invoeren van maatregelen. Maar er is zeker nog een slag te slaan. We doen dit samen met de clubs en de Sportraad, door er actief inhoud aan te geven en van elkaar te leren. Als gemeente blijven we de voortgang en het effect in de praktijk monitoren en onze ondersteuning bieden.”

Ondersteuning aan sportverenigingen

De uitgave ‘Samen voor een veilig en positief sportklimaat’ is bedoeld ter inspiratie voor besturen, trainers, coaches, andere sportvrijwilligers en sporters. Er staan verhalen in over de inzet en successen van verschillende betrokkenen en sportverenigingen binnen de gemeente Meierijstad, verhalen van Centrum Veilige Sport Nederland, de Sportraad Meierijstad, een ervaringsverhaal en tips en tricks om er samen een nog groter succes van te maken. Voor alle geïnteresseerden is het magazine ook in digitale vorm uitgebracht via www.meierijstadbeweegt.nl/sport-en-bewegen.