Sociale woningbouw op plek voormalig Fioretti college stap dichterbij

Woningbouwvereniging Woonmeij heeft het plan om op de plek, waar voorheen het Fioretti college stond, woningen te bouwen. Het college van B&W heeft deze week ingestemd met dit ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Kasteellaan 6 in Sint-Oedenrode. Het initiatief voorziet in de bouw van een appartementencomplex met 26 sociale huurappartementen en draagt daarmee bij aan de woningbouwopgave voor Meierijstad. De woningen zijn geschikt voor zowel ouderen als jongeren.

Passend in de bestaande omgeving

Bij het ontwerp is zorgvuldig gekeken naar de inrichtingsmogelijkheden van deze bijzondere locatie en daarbij is rekening gehouden met de bestaande omgeving. De auto's van bewoners en bezoekers worden op eigen terrein geparkeerd. Door dit aan de achterzijde deels onder het gebouw te doen is het mogelijk om de bestaande groenstructuur aan de zijde van de Leeuwerik te behouden. Ook de bestaande bomen aan de Kasteellaan kunnen dan blijven staan.
Wethouder Jan Goijaarts: “Fijn dat er nu een plan ligt voor een passende ontwikkeling op deze groene plek.” Wethouder Rik Compagne: “We streven in Meierijstad naar voldoende en gevarieerd woningaanbod om ruimte en kansen te bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen. Deze appartementen zijn daar een mooie aanvulling op.” Mark Wonders, directeur-bestuurder van Woonmeij: “Deze bijzondere gebiedsontwikkeling zorgt ervoor dat prettig en betaalbaar wonen voor iedereen bereikbaar blijft. Een mooie plek waar ruimte is voor jong en oud.”
In 2018 hebben het college en de gemeenteraad al besloten om op deze locatie sociale woningbouw te ontwikkelen en in 2019 werd het voormalige schoolgebouw gesloopt. Nu het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd. Eventuele zienswijzen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.