Start gesprekken over het gebruik van het resort De Molenheide

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 februari jl. een uitvoeringskader vastgesteld, waarmee uitvoering gegeven kan worden aan de eerder vastgestelde Gebiedsvisie Molenheide. Bij de vaststelling van de visie is bepaald dat resort De Molenheide teruggebracht moet worden naar daadwerkelijk recreatief gebruik. Maar ook dat we daar de tijd voor nemen. In het uitvoeringskader is eenduidig beschreven hoe we van de huidige situatie met het permanente wonen komen naar recreatief gebruik, en welke stappen we daarvoor zetten. Dit kader geldt voor alle recreatieverblijven binnen gemeente Meierijstad. De komende maanden starten de gesprekken voor resort De Molenheide met de mensen die hier - in strijd met het bestemmingsplan - wonen.

Overlast op vakantieparken

Er zijn parken waar het aantal overlastmeldingen waar mensen wonen groot is. Een deel van de mensen die daar woont, woont hier gewoon graag en uit vrije keuze, een deel echter woont hier uit noodzaak (bijvoorbeeld door de huidige woningkrapte) en een deel woont hier om onder de radar te blijven. Dit zorgt voor verschillende, veelal tegengestelde belangen op één park.

Start met De Molenheide

Voor Resort De Molenheide geldt dat er jarenlang niet is gehandhaafd op permanente bewoning. Daarom heeft de raad in haar opdracht van 5 november 2020 opgenomen dat met de menselijke maat moet worden gewerkt aan het terugbrengen naar daadwerkelijk recreatief gebruik, met aandacht voor de mens. Er kunnen immers omstandigheden zijn die maken dat mensen die wonen op het resort extra zorg of ondersteuning nodig hebben of meer tijd om het niet-recreatief gebruik te stoppen. De woningnood is hoog op dit moment. De gemeente wil iedereen op het park eerst persoonlijk spreken en kijken of ze samen met hen ervoor kan zorgen dat het niet-recreatief gebruik stopt. De verantwoordelijkheid ervoor blijft echter bij de mensen zelf liggen. De gemeente neemt een aantal jaren de tijd om in gesprek te gaan met de mensen die wonen op het resort.

Arbeidsmigranten

Op Resort De Molenheide zijn ook arbeidsmigranten gehuisvest. Ook zij mogen niet wonen op het resort. Inmiddels is ook een traject gestart gericht op de huisvesters van deze arbeidsmigranten.
Stoppen permanent wonen en op weg naar recreatief gebruik
Er is sprake van permanente bewoning als een recreatiewoning als hoofdverblijf wordt gebruikt. Dit is niet gekoppeld aan een maximum aantal dagen of nachten per jaar. Een hoofdverblijf is de plek waar men feitelijk woont (de thuisbasis).

Start eerste gesprekken 2022

De gesprekken starten in maart. Eerst vinden de gesprekken plaats met de mensen die na 5 november 2020 op het resort zijn komen wonen. In 2023 starten dan de gesprekken met de overige mensen die op het resort wonen. Alle mensen worden met een informatiebrief vanuit de gemeente over het proces geïnformeerd. Tijdens de gesprekken gaat de gemeente samen met de mensen kijken of de mensen zorg of ondersteuning nodig hebben, wat de mogelijkheden zijn voor een ander hoofdverblijf, wat de mogelijkheden zijn voor het recreatieverblijf en worden er afspraken gemaakt om handhaving te voorkomen.

Op weg naar recreatief gebruik

Hoe het resort er in de toekomst uit gaat zien, als er alleen nog maar recreatief gebruik wordt gemaakt van de recreatieverblijven? Daar wordt parallel aan de gesprekken aan gewerkt. Waarbij het de mogelijkheid blijft dat de huidige eigenaren hun chalet recreatief verhuren.

Meer informatie

Meer informatie over permanent wonen op een recreatiepark.