Een nieuw, duurzaam scoutinggebouw voor Sint-Oedenrode

Scouting Rooi maakt voor haar activiteiten gebruik van ‘de blokhut’ aan het Achterpad 3 in Sint-Oedenrode. Dit pand is inmiddels sterk verouderd en daarom aan vervanging toe. Om de vereniging een toekomstbestendige, duurzame huisvesting te bieden, is gekozen om het huidige gebouw te slopen en een nieuw scoutinggebouw te bouwen. Een gebouw dat past in de natuurlijke omgeving en past bij de visie van de Scouting. Het college van B&W heeft de gemeenteraad gevraagd om het uitvoeringskrediet voor de sloop en realisatie van de nieuwbouw beschikbaar te stellen.

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Mede op basis van een Programma van Eisen heeft de architect op verzoek van gemeente Meierijstad en in nauwe samenwerking met Scouting Rooi een passend schetsontwerp gemaakt. Martijn Fliervoet, voorzitter van Scouting Rooi: ‘We ervaren een fijne samenwerking met zowel de gemeente Meierijstad als de architect, waarin ieder vanuit zijn specialiteit de juiste bijdrage levert. Hiermee wordt samen de beste blokhut ontworpen en gemaakt voor onze vereniging’.

De directe omwonenden zijn ook onlangs met een brief van de planontwikkeling op de hoogte gebracht en worden, net als andere belanghebbenden, binnenkort uitgenodigd voor een omgevingsdialoog. De architect presenteert dan het schetsontwerp. Genodigden kunnen vervolgens hun mening over het plan geven en eventuele aandachtspunten en suggesties uiten.

Impressie schetsontwerp nieuwe scoutinggebouw van Scouting Rooi in Sint-Oedenrode.
Afbeelding: impressie schetsontwerp nieuwe scoutinggebouw van Scouting Rooi in Sint-Oedenrode. Belanghebbenden kunnen binnenkort hierover meepraten.

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het geld voor de verdere voorbereiding en latere uitvoering beschikbaar te stellen. Als het geld beschikbaar komt, is het streven dat de sloop en nieuwbouw in het derde kwartaal van dit jaar start. De verwachting is dan dat de nieuwbouw in het eerste helft van 2023 klaar is. Tijdens de sloop en nieuwbouw maakt de scouting gebruik van de voormalige gemeentewerf aan de Eerschotsestraat 16 te Sint Oedenrode.

Wethouder Coby van der Pas: “We gaan samen voor een duurzame en toekomstbestendige accommodatie voor de Scouting Rooi. Door hierin te investeren, waarborgen we de toekomst van een enthousiaste vereniging die vrijetijdsbesteding en opvang biedt voor de Rooise jeugd en jongeren. En tegelijk bouwen we aan duurzaam en circulair gemeentelijk vastgoed.”