Gemeenteraad in cijfers

2021 was het laatste volle jaar voor de eerste gemeenteraad van Meierijstad. De infographic geeft een overzicht van alles wat de raad het afgelopen jaar passeerde.

Jaaroverzicht gemeenteraad 2021 in cijfers

Infographic gemeenteraad