Gemeenteraad in cijfers

Gemeenteraad in cijfers: Jaaroverzicht 2021

Gemeenteraad in cijfers: Jaaroverzicht 2021
Activiteit Cijfers
Totaal aantal bijeenkomsten 39 waarvan
 • 23 fysiek
 • 12 digitaal
 • 4 hybride
Raadsvergaderingen 11 waarvan
 • 9 fysiek
 • 2 digitaal
Commissievergaderingen 14 waarvan
 • 7 fysiek
 • 5 digitaal
 • 2 hybride
Beeldvormende avonden 14 waarvan
 • 7 fysiek
 • 5 digitaal
 • 2 hybride
Genomen besluiten 80 waarvan
 • 55 hamerstukken
 • 25 bespreekstukken
Insprekers commissievergaderingen 13 waarvan
 • 10 commissie Mens en maatschappij
 • 3 commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
Insprekers beeldvormende avonden 14
Gestelde vragen 143 waarvan
 • 31 bestuurlijke schriftelijke vragen (artikel 33)
 • 112 technische vragen
Ingediende amendementen 22 waarvan
 • 9 aangenomen
 • 9 verworpen
 • 4 ingetrokken
Ingediende moties 23 waarvan
 • 8 aangenomen
 • 6 verworpen
 • 9 ingetrokken
Ingediende moties vreemd aan de orde 19 waarvan
 • 5 aangenomen
 • 5 verworpen
 • 9 ingetrokken
Brieven en andere ingekomen stukken 460 waarvan
 • 97 Bestuurlijke stukken
 • 124 Stukken van het college van burgemeester en wethouders
 • 207 Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
 • 32 Moties van andere overheden
Gemiddeld aantal kijkers livestream vergaderingen
 • Raadsvergaderingen 95, 56 live
 • Commissievergaderingen 62, 39 live
 • Beeldvormende avonden 78, 42 live
Totale vergadertijd raadsvergaderingen 29 uur en 15 minuten
Kortste raadsvergadering 45 minuten, 30 september 2021
Langste raadsvergadering 3 uur en 40 minuten, 29 april 2021