Meierijstad 5 jaar

Burgemeester Kees van Rooij wenst alle inwoners van Meierijstad een gelukkig 2022. Met een indrukwekkende film kijken we, samen met inwoners en ondernemers, terug op 5 jaar Meierijstad.

Film vijf jaar Meierijstad

Tip: bekijk de film op volledig scherm (f) voor een optimale weergave. 

Nieuwjaarsboodschap burgemeester

Gelukkig 2022!

Een gelukkig, gezond en liefdevol Nieuwjaar voor u en uw dierbaren. Een nieuw jaar met perspectief en met nieuwe kansen, dát is wat ik u allen van harte gun en toewens.

Aan het begin van het afgelopen jaar verwachtten we dat, met de eerste vaccinatieprikken, een einde zou komen aan de Corona-pandemie. Hoe anders is het verlopen. Dat is triest: het veroorzaakt wederom veel leed. De druk op de zorg en het onderwijs is groot. Een lockdown die een stevige wissel trekt op ondernemers en gezinnen… Met kracht van Meierijstad in onze 13 kernen zie ik dat we - ondanks verdriet en tegenslag - naar elkaar blijven omzien. De saamhorigheid en veerkracht, dat is wat Meierijstad een MeierWijStad maakt. En daar ben ik enorm trots op.

Per 1 januari 2022 bestaat Meierijstad 5 jaar. Een fusiegemeente die, zo luidde de opdracht, “in staat is om de kwaliteit van dienstverlening op peil te houden, het voorzieningenniveau te waarborgen en tegen zo laag mogelijke kosten de samenleving van dienst te zijn. Een nieuwe gemeente die wat betreft schaal, profiel en partners meer dan voldoende toekomstbestendig en bestuurskrachtig is. Een gemeente die een sterke positie inneemt in de regio Noordoost-Brabant, waarbij Agrifood het speerpunt is.”

Ik durf te stellen dat die opdracht gelukt is. Een verdienste van ons allen: inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen, gemeentelijke organisatie, raad en college. Klein aan de voorkant en groot aan de achterkant. Dichtbij burgers, persoonlijk, onze 13 kernen koesteren, verbindingen leggen en tegelijk groot durven denken aan de achterkant, als een stad van meer dan 100.000 inwoners. Niet om een groei naar meer dan 100.000 inwoners als doel te stellen, maar om de dienstverlening en de ambities waar te kunnen maken. En om toekomstbestendig te zijn voor de nieuwe opgaves en bestuurskrachtig.

Terugkijkend hebben we samen veel bereikt! Er ligt een stevig fundament onder Meierijstad. Een basis waarop we verder kunnen bouwen in het belang van een gezonde toekomst voor u, onze kinderen en kleinkinderen. Die trots deel ik graag met u, in een film. In deze film ’5 jaar Meierijstad’ komen diverse inwoners aan het woord. Samen met u zijn zij Meierijstad.

Alle goeds voor het komende jaar!

Kees van Rooij

Burgemeester Meierijstad