Derde opvanglocatie vluchtelingen uit Oekraïne in Meierijstad

Rabobank stelt het kantoorgebouw aan de Jan Tinbergenstraat in Sint-Oedenrode ter beschikking voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het voormalig adviescentrum van de Rabobank wordt zo spoedig mogelijk geschikt gemaakt en ingericht, zodat het uiterlijk 1 mei in gebruik genomen kan worden. In het gebouw kunnen naar schatting circa 70 mensen worden gehuisvest.

Derde opvanglocatie

Het Rabogebouw in Sint-Oedenrode is de derde opvanglocatie, naast het Klooster van de zusters Franciscanessen in Veghel en 16 woningen in Schijndel. Hiermee is binnen de gemeente Meierijstad opvang mogelijk voor 250 vluchtelingen uit Oekraïne. Hiermee voldoet gemeente Meierijstad binnen zeer korte tijd aan de regionaal gemaakte afspraken. Burgemeester Kees van Rooij: “Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de betrokkenheid van onze samenwerkingspartners en onze inwoners is. Het aanbod van de Rabobank nemen we graag aan. Zo kunnen we in Meierijstad zorgen dat de mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne in onze gemeente een snelle en menswaardige opvang kunnen krijgen.”
In het Klooster van de Zusters Franciscanessen zijn sinds deze week iedere dag vluchtelingen opgevangen en inmiddels zijn alle beschikbare opvangplekken in gebruik. De nood voor de tweede opvanglocatie in Schijndel en de derde opvanglocatie in Sint-Oedenrode is groot. Ondersteuning op het gebied van welzijn, bijvoorbeeld kinderopvang, het aanbieden van traumaverwerking, onderwijs en allerlei andere ondersteuning wordt met de samenwerkingspartners in gemeente Meierijstad opgepakt.

Meldpunt hulp

In opdracht van de gemeente Meierijstad zorgt de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad dat de vragen van de mensen uit Oekraïne en de geboden goederen bij elkaar laten komen.
Neem contact op met de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad als je vragen hebt over:

  • Vrijwilligerswerk: er zijn veel vrijwilligers nodig. We kijken graag met jou wat de mogelijkheden zijn.
  • Het doneren van spullen of het organiseren van (inzamelings-)acties. Wij koppelen je aan een contactpersoon. Zo komt alles goed terecht.

Voor Veghel neem contact op met:
ONS welzijn, tel. 088 374 25 25 en e-mail: info@ons-welzijn.nl Voor Schijndel en Sint-Oedenrode neem contact op met:
Welzijn De Meierij, tel. 073 544 14 00 en e-mail: info@welzijndemeierij.nl