Eerste bewoners opvanglocatie vinden hun plek

Afgelopen zaterdag werd er nog met man en macht gewerkt om de opvanglocatie klooster van de zusters Franciscanessen in Veghel in te richten: nog dezelfde dag kwamen de eerste vluchtelingen aan. In de afgelopen dagen kwamen daar steeds enkele mensen bij. De laatste groep van 17 mensen arriveerde vannacht rond de klok van 3 uur. Op de opvanglocatie is plek voor ongeveer 124 mensen. De eerste zorg is erop gericht hen nu de rust te gunnen van een veilige plek, bed en te voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Aandacht voor het welzijn

De gemeente: “We willen u uiteraard op de hoogte brengen van de aankomst van deze eerste groep Oekraïners, die we humanitaire hulp aanbieden in een rustige omgeving. Wij willen deze groep vluchtelingen in alle rust hun intrek laten nemen in het Klooster en hen na deze intense en verdrietige periode een rustig en warm welkom te geven. Het is dus niet de bedoeling dat andere mensen naar het Klooster gaan. We vragen u om de rust van de mensen daar te respecteren”.

Diverse vragen

Naast het bieden van dit onderdak wordt op gekeken welke volgende stappen nodig zijn, zoals ondersteuning op het gebied van welzijn, bijvoorbeeld kinderopvang, het aanbieden van traumaverwerking, onderwijs, en allerlei andere ondersteuning.

Meldpunt hulp

Het is hartverwarmend dat al veel inwoners hun tijd en aandacht geven om mensen uit Oekraïne te helpen. In opdracht van de gemeente Meierijstad wil de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad de vragen van de mensen uit Oekraïne en de geboden goederen bij elkaar laten komen.

Neem contact op met de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad als je vragen hebt over:

  • Vrijwilligerswerk: er zijn veel vrijwilligers nodig. We kijken graag met jou wat de mogelijkheden zijn.
  • Het doneren van spullen of het organiseren van (inzamelings-)acties. Wij koppelen je aan een contactpersoon. Zo komt alles goed terecht.

Voor Veghel neem contact op met

ONS welzijn, tel. 088 - 37 42 525 en e-mail: info@ons-welzijn.nl

Voor Schijndel en Sint-Oedenrode neem contact op met

Welzijn De Meierij, tel. 073 - 54 41 400 en e-mail: info@welzijndemeierij.nl