Komend schooljaar 2022 - 2023 ook Sjors Creatief in Meierijstad

Komend schooljaar is ook Sjors Creatief als een pilot actief in de gemeente. Met deze aanvulling op het bestaande Sjors Sportief kunnen basisschoolleerlingen, naast hun sportieve talenten, ook hun creatieve talenten ontdekken. Vanwege de positieve resultaten wordt de pilot met één jaar verlengd. Of Sjors Creatief structureel wordt aangeboden, wordt afgewogen in de nieuwe nota kunst en cultuur die eind 2022 / begin 2023 aan de gemeenteraad van Meierijstad wordt voorgelegd.

Kennismaken met sport en cultuur

Sjors Sportief / Creatief is een initiatief van de gemeente Meierijstad in samenwerking met het onderwijs, de sportverenigingen, de culturele organisaties en andere activiteitenaanbieders uit de gemeente. Sjors maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en culturele activiteiten in de gemeente te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen ergens lid hoeven te worden.

Eerste resultaten

Met Sjors Creatief (en Sjors Sportief) maken basisschoolleerlingen op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met het culturele aanbod in Meierijstad. Dit schooljaar hebben tot nu toe bijna 400 leerlingen aan diverse activiteiten meegedaan. De in totaal 63 activiteiten werden door 23 organisaties uit Meierijstad aangeboden.

Wethouder Menno Roozendaal: ‘We zijn heel enthousiast over de eerste resultaten van Sjors Creatief. Het komende schooljaar willen we bekijken of het enthousiasme blijft. Het structureel aanbieden van Sjors Creatief in Meierijstad willen we meenemen in de afwegingen in de nieuwe nota Kunst en Cultuur 2023 – 2030 waar momenteel aan gewerkt wordt. De nota wordt eind 2022 / begin 2023 aan de gemeenteraad van Meierijstad voorgelegd.’

Wethouder Roozendaal vervolgt: ‘Harmonie Sint Cecilia uit Schijndel attendeerde ons op Sjors Creatief. De vereniging was op zoek naar mogelijkheden om nieuwe leden voor de vereniging te werven.’

Harry Kemps, voorzitter Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Schijndel: ‘De harmonie levert een belangrijk aandeel in de leefbaarheid van een dorp. Denk o.a. aan Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Koningsdag. Om te kunnen blijven bestaan heeft een harmonie natuurlijk nieuwe aanwas nodig. We zijn blij dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan ons verzoek om Sjors Creatief in de gemeente te introduceren. Kinderen kunnen op deze laagdrempelige manier kennis maken met onze harmonie. Het eerste nieuwe lid heeft zich dankzij Sjors Creatief inmiddels aangemeld.’

Meer informatie

Meer informatie over Sjors Sportief en Sjors Creatief is te vinden op de websites www.sjorssportief.nl of www.sjorscreatief.nl.