Meierijstad vangt eerste vluchtelingen Oekraïne op in Veghel

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor een enorme vluchtelingenstroom vanuit de Oekraïne. Nederland bereidt zich voor op de opvang van ten minste 50.000 vluchtelingen. Om alle vluchtelingen op korte termijn te kunnen huisvesten, moeten er spoedig extra opvangplaatsen gerealiseerd worden. Aan gemeente Meierijstad is gevraagd om binnen nu en twee weken huisvesting gereed te hebben, zodat  aan 124 personen onderdak kan worden geboden. En op een later moment nog eens aan 124 mensen. In overleg met Zenzo maatschappelijk vastgoed is het voormalig klooster van de zusters Franciscanessen in Veghel aangewezen als opvanglocatie in Meierijstad om in ieder geval aan de eerste 124 mensen onderdak te bieden. Burgemeester Kees van Rooij: “Ik ben trots op de solidariteit met Oekraïne onder onze inwoners!”

Uitgangspunten locatiekeuze

Bij het zoeken naar geschikte opvanglocaties is uitgegaan van een humanitaire vorm van opvang, in de buurt van voorzieningen en openbaar vervoer en veilig bevonden door de brandweer en politie. Waarbij de locatie voor enige tijd stabiliteit biedt (de gemeente gaat uit van de duur van een half jaar tot een jaar) met enige privacy. Zo kan aan hen die gevlucht zijn een plek geboden worden waar zij tot rust kunnen komen. Klooster zusters Franciscanessen Veghel voldoet aan deze uitgangspunten. Hiermee kan de gemeente binnen twee weken 124 mensen een veilig onderkomen bieden. 

Diverse vragen

De eerste zorg is uitgegaan naar het bieden van onderdak, daarna zal samen met partners gekeken worden naar welzijn, bijvoorbeeld kinderopvang, het aanbieden van traumaverwerking, onderwijs, en allerlei andere ondersteuning.

Het proces om in Nederland huisvesting te organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne, is nog maar net op gang gekomen. Er is nog veel onduidelijk, ook voor de gemeente. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend per wanneer de eerste vluchtelingen in Meierijstad arriveren. Hierover is nauw contact met de aangewezen organisaties en de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De laatste ontwikkelingen zijn te volgen op www.meierijstad.nl.