Openbare vergadering commissie overleg en voorlichting milieuluchthaven Volkel

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel vergadert op woensdag 6 april 2022 om 20.00 uur in het basisinformatiecentrum van de vliegbasis Volkel, Zeelandsedijk 10 te Volkel. De vergadering van de COVM is openbaar. 

Vergaderstukken digitaal beschikbaar

De vergaderstukken zijn vanaf 29 maart 2022 digitaal beschikbaar op de website van de COVM.