Bewoners ’t Laar en Ollandseweg praten mee over behoud kwaliteit landelijk gebied

De agrarische bedrijven in Meierijstad ontwikkelen zich in verschillende richtingen. Er zijn bedrijven die stoppen of veranderen van functie, en er zijn bedrijven die groeien of nieuw starten. Zo’n 200.000 m2 stallen lijkt niet meer nodig te zijn in 2035. Dit komt bovenop o.a. de energietransitie, de noodzaak om klimaat-adaptiever te worden, de woningbehoefte etc.
Om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in het buitengebied te behouden of te verbeteren, is de gemeente een proef gestart met bewoners en initiatiefnemers. Samen gaan zij aan de slag om een extra kwaliteitsimpuls te geven aan het veranderende gebied. Zodat een aantrekkelijk, veilig en toekomstbestendig buitengebied ontstaat voor iedereen. Op 20 juni 2022 wordt hiervoor een inloopavond georganiseerd. Vooraf kan iedereen online al meegeven wat hij/zij belangrijk vindt.
De centrale doelstelling van het project is gebiedsgerichte sanering of transformatie van leegkomende stallen, om daarmee bij te dragen aan een betere woon- en leefomgeving in het buitengebied.

Twee proefgebieden: ’t Laar en Ollandseweg e.o.

Gemeente Meierijstad is begonnen met twee proefgebieden: ’t Laar en Ollandseweg en omgeving. In deze gebieden bevinden zich agrarische bedrijven die stoppen, groeien of starten. Mogelijk zijn er ook bedrijven die zoeken naar een nieuwe functie voor (leegstaande) stallen. In beide gebieden zoeken de gemeente en deelnemers samen naar goede oplossingen voor stoppende agrariërs, de ontwikkeling van natuur, en prettig wonen en recreëren. Deze proefperiode loopt van 2021 t/m 2024, maar ook daarna blijft het gebied natuurlijk in beweging.
De bewoners en ondernemers van ’t Laar en de Ollandseweg e.o. zijn in november 2021 al op de hoogte gebracht van deze werkwijze en recent opnieuw per post benaderd om mee te denken over de toekomst van hun buitengebied. De eerste participatieronde vindt plaats via een interactieve digitale kaart en via een inloopavond.

Webpage www.laar-ollandseweg.meierijstad.nl

Om de meningen en ideeën van bewoners, ondernemers en geïnteresseerden op te halen is er een webpage gemaakt. Hierop zijn bestaande uitgangspunten en eerdere schetsen te vinden, en kunnen de stappen die gezet worden gevolgd worden. Ook staat er een interactieve kaart op waarop iedereen een plek kan aanklikken en daarbij kan aangeven wat hij/zij waardevol, belangrijk of kansrijk vindt. De opmerkingen op de kaart die voor 31 mei 2022 zijn geplaatst worden meegenomen als input voor de inloopavond.

www.laar-ollandseweg.meierijstad.nl

Inloopavond

Om de ideeën en meningen van betrokkenen mee te nemen in de verdere uitwerkingen wordt er op 20 juni 2022 een inloopavond georganiseerd in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerden in gesprek gaan met elkaar en/of met medewerkers van de gemeente. Zij dienen zich uiterlijk 31 mei 2022 aan te melden voor de inloopavond via het aanmeldformulier op laar-ollandseweg.meierijstad.nl

Bij positieve resultaten, wordt deze werkwijze om te komen tot de gewenste kwaliteitsimpuls van het landelijk gebied verder uitgerold over heel Meierijstad en gedeeld met andere gemeenten.

Onderdeel Regio-Deal Noordoost-Brabant

Deze proefaanpak is een onderdeel van en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het project Regio-Deal Noordoost-Brabant, ondertekend door diverse gemeenten in Noordoost-Brabant. Gemeente Meierijstad is trekker van dit regionale project en voert dit samen met Sint-Anthonis uit.