Iemand voordragen voor een lintje

Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van onze samenleving. Vaak kun je deze mensen zo aanwijzen, want door hun grootse inzet geven zij de buurt of wijk, de vereniging of stichting al jarenlang glans. Iedereen kan iemand voorstellen voor een lintje!
Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheidingen, waaronder een voorbeeld van het aanvraagformulier. 

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient?

Veel mensen zullen deze vraag met “ja” beantwoorden. Want overal in de gemeente Meierijstad zetten mensen zich in voor verenigingen of verrichten zij bijzondere activiteiten. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Misschien komt de man of vrouw die u voor ogen hebt, vanwege zijn of haar bijzondere verdiensten in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding! Maar, dan moet voor hem of haar wel eerst een aanvraag ingediend worden. U kunt daarvoor zorgen.

Let wel op: de behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2023 moeten uiterlijk 24 juni 2022 in het bezit zijn van de burgemeester. Voor Bijzondere Gelegenheden geldt een indieningtermijn van vier maanden voor de beoogde datum van uitreiking. 

Het indienen van een verzoek betekent overigens niet automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers van Kabinet via telefoonnummer 14 0413.