Begroting 2023: het huishoudboekje van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staat hoeveel geld het college de volgende jaren verwacht te ontvangen en uit te geven. De begroting 2023 is op donderdag 3 november door de raad vastgesteld en goedgekeurd. Hiermee geeft de raad het college toestemming om geld uit te geven aan de geplande activiteiten.

Wethouder Financiën Jan Goijaarts: “Ondanks de onzekere en moeilijke tijden, is het gelukt een sluitende begroting aan te bieden. Sluitend wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven minimaal gelijk zijn. En dat is niet vanzelfsprekend; het financieel in evenwicht houden van de uitgaven en inkomsten wordt steeds moeilijker. Wij zien dat de wereld om ons heen continu in beweging is. De veranderingen brengen veel onzekerheden met zich mee. Zo zijn vanaf 2026 de bijdragen van het Rijk niet zeker. Toch willen we kunnen blijven investeren in een Meierijstad waar het goed en veilig wonen, werken en leven is.”

U kunt de begroting 2023 vinden op https://meierijstad.begroting-2023.nl.