Groen licht voor herinrichting hoek Kloosterstraat/Hoofdstraat

De hoek van de Hoofdstraat/Kloosterstraat in het centrum van Schijndel gaat op de schop. De raad van Meierijstad heeft bij de behandeling van de begroting op 3 november ingestemd met het beschikbare budget voor het totale plangebied. Het voorlopig ontwerp gaat nu de inspraak in.

Het plan

Het plangebied ligt tussen de kruising met de Meierijstraat en de Pastoor van Erpstraat. Ondergronds wordt het rioolstelsel vervangen en een nieuw stelsel voor regenwater aangelegd. De basis voor het bovengrondse deel van het plan is gelegd in de ‘Centrumvisie voor Meierijstad’ uit 2018. De idee was de hoek meer bij het centrum te betrekken en autoverkeer te ontmoedigen. De omgeving moest aantrekkelijker ingericht worden en zodanig dat het vooral een fijne plek is om te verblijven. Het voorlopig ontwerp is gemaakt met inbreng van o.a. citymanagement, ondernemers en omwonenden. Wethouder Jan van Burgsteden: “Het gebied ondergaat echt een metamorfose, en nodigt straks uit tot ander gebruik. Dat hebben we met elkaar voor ogen gehouden toen we het voorlopig ontwerp maakten.” Opvallende veranderingen zijn een versmalling van de rijbaan en brede fietsstroken aan weerszijden; Veel verharding maakt plaats voor groen en er komen clusters van bomen, waardoor het gebied minder gevoelig is voor hittestress. Het voetgangersgedeelte van de Hoofdstraat krijgt op afstand bedienbare afsluitpalen, waardoor het veiliger wordt voor voetgangers en fietsers. Er komt een plein met zitgelegenheid en een vlonder dat ook als klein podium te gebruiken is. Centrummanager Harrie van Herpen: “Het citymanagement is erg blij met de beslissing die genomen is en de ondernemers en pandeigenaren zien een nog mooier centrum aankomen; Er is gezamenlijk hard aan gewerkt om dit te bewerkstelligen.”

Fasering is van de baan

Tot voor kort zag het er naar uit dat het plan in fasen uitgevoerd moest worden omdat het budget ontoereikend was om het in eén keer aan te pakken. Van Burgsteden: “Dat botste met onze insteek om het werk duurzaam uit te voeren; materialen uit de ene plek op de andere plek hergebruiken wordt dan vrijwel onmogelijk. Bovendien zou er bij fasering 4 keer een periode van overlast ontstaan voor omwonenden, ondernemers en bezoekers van het centrum. Ik ben blij dat dat van de baan is.”

Inspraak en informatieavond

Het voorlopig ontwerp ligt van 10 november tot en met 8 december 2022 fysiek ter inzage in het RAADhuis in Schijndel. Digitaal kunt u het plan inzien op deze pagina. Iedereen kan in deze periode zijn mening over het ontwerp doorgeven via info@meierijstad.nl.

Op dinsdag 15 november om 19.30 uur is er een nadere toelichting via een centrale presentatie in het Tramhuys in Schijndel. Aansluitend is er vanaf 20.00 uur een inloop-sessie die duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Verschillende vakdisciplines zijn daarbij aanwezig om vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de presentatie en/of voor de inloopsessie kan via info@meierijstad.nl onder vermelding van het onderdeel dat men wil bijwonen.