Kermissen in Schijndel en Sint-Oedenrode zelfstandig

Vanaf 2023 wordt de organisatie van de kermissen in Sint-Oedenrode en Schijndel ondergebracht bij stichtingen. Tot nu toe organiseert de gemeente deze kermissen. De gemeente vindt dat het organiseren van kermissen geen gemeentelijke taak is en kiest nu in heel Meierijstad voor een verzelfstandiging van de kermissen. In voormalig Veghel ligt de organisatie al bij een stichting en in andere kernen zijn dorpsraden of verenigingen de drijvende kracht.

Een kermis in elke kern en dorp

Er komen twee stichtingen. De stichting Rooise Kermissen wordt verantwoordelijk voor de kermissen in Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel en Olland. En de stichting Kermissen Schijndel organiseert de kermis aan de Steeg in Schijndel. Door alles in één hand te geven kunnen kleine kermissen financieel ondersteund worden uit de inkomsten van grotere kermissen. Het geld dat wordt overgehouden bij de grotere kernen Schijndel en Sint-Oedenrode, kan worden gebruikt om de kermissen in de kleine kernen in stand te houden. Op die manier is een kermis in elk dorp gewaarborgd. Wethouder Jan Goijaarts benadrukt dat de gemeente zich zal inspannen voor het behoud van de kwaliteit en het karakter van de kermissen in Schijndel en Sint-Oedenrode: ‘De kermissen zijn gebaat bij een goed evenwicht in belangen tussen exploitanten, horeca, winkeliers en omwonenden. Wij zijn ons hiervan bewust en stellen niet voor niets een kermiscoördinator beschikbaar om de stichtingen te ondersteunen. Bewaking van dit evenwicht is een belangrijke taak’.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst met de stichting Rooise Kermissen en de stichting Kermissen Schijndel voor een looptijd van 4 jaren (2023-2026). Als startkapitaal verstrekt de gemeente de stichtingen een eenmalige, renteloze lening van € 10.000,-. Ter ondersteuning van alle kermissen levert de gemeente een kermiscoördinator voor minimaal 3 jaren (2023-2025). In de overeenkomst is ook de intentie opgenomen om uiteindelijk te komen tot 1 gemeentebrede kermisorganisatie. Het besluit tot deze verzelfstandiging is genomen door de gemeenteraad met de vaststelling van de nota ‘Kermisbeleid Meierijstad September 2019’.
De organisatoren van de kermissen in respectievelijk Wijbosch en de Boschweg in Schijndel zien op dit moment af van deelname in deze stichting. Zij hebben de mogelijkheid om op een later moment alsnog in te stappen.