Vogelgriep vastgesteld in Uden

Op 9 november 2022 is er vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Uden. Om verspreiding te voorkomen worden de circa 46.000 dieren geruimd. Omdat een gedeelte van Meierijstad in de 3-km-zone ligt, gelden ook in onze gemeente beperkende maatregelen.

  • In de 3 kilometerzone liggen 5 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep.
  • In de 10 kilometerzone liggen 82 andere pluimveebedrijven, waaronder een pluimveeslachterij. Daarom wordt een voorgeschreven route naar deze slachterij vastgesteld (een ‘corridor’). 

Kaart

Op onderstaande kaart ziet u de 3 kilometerzone rondom het getroffen pluimveebedrijf. Een gedeelte hiervan ligt in de gemeente Meierijstad. 

Kaart 3-km-zone

Beperkende maatregelen

In een straal van 3km (beschermingszone) en 10 km (bewakingszone) rondom de besmette locatie worden beperkende maatregelen ingesteld, zoals een vervoersverbod en een jachtverbod. De NVWA laat markeringsborden plaatsen in de regio om aan te geven waar de beperkingszone is ingesteld. Ook onderzoekt de NVWA bedrijven in de beschermingszone (3km) op vogelgriep. De maatregelen in de bewakingszone gelden in principe 30 dagen.

Meer informatie vindt u op de website www.rijksoverheid.nl

Melding dode wilde vogels doorgeven

Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten.
Op de website van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat hoe u een melding van dode vogels kunt maken.

Belangrijk voor inwoners en houders van hobbyhouders