Gemeente Meierijstad reikt Erfgoedpluim uit

Gemeente Meierijstad wil de komende jaren nog meer aandacht besteden aan het behouden, ontwikkelen en versterken van het erfgoed in Meierijstad. De gemeente gaat daarom ook inwoners en organisaties, die zich op inzetten voor het behoud van het erfgoed en monumenten in de gemeente, belonen met een zogenaamde erfgoedpluim. Deze aanmoedigingsprijs wordt ieder jaar uitgereikt in de vorm van een kunstwerk. 

Wethouder Johan van Gerwen: “In Meierijstad koesteren we ons erfgoed en we willen het in optimale staat doorgeven aan de volgende generatie. Daarvoor willen we de komende jaren extra aandacht geven aan het in stand te houden van het erfgoed. Wij zijn heel blij met inwoners, die hier hun steentje aan bijdragen en dat willen we graag aanmoedigen en belonen met deze pluim”. 

Nomineren

U kunt iemand nomineren voor de Erfgoedpluim als u vindt dat deze persoon zich ingezet heeft voor het cultureel erfgoed in Meierijstad. Om iemand te nomineren stuurt u een mail naar info@meierijstad.nl. Zet in de mail duidelijk wie u nomineert en waarom.

Voorwaarden

Een aantal voorbeelden waar u aan kunt denken bij 'inzetten voor het cultureel erfgoed':

  • Inspannen voor of bij de restauratie van een monument
  • Ingespannen om een monument voor de toekomst te bewaren door het een nieuwe bestemming te geven
  • Inzet om de belangstelling voor monumenten en monumentenzorg te vergroten
  • Inzet voor het behoud van het immaterieel erfgoed;
  • Inzet om de belangstelling voor immaterieel erfgoed via promotie/voorlichting te vergroten.
  • Inzet voor de instandhouding van groen en landschappelijk erfgoed

Rijkdom aan erfgoed

Gemeente Meierijstad heeft een grote rijkdom aan erfgoed. Met maar liefst 125 rijksmonumenten, drie archeologische rijksmonumenten, bijna 300 gemeentelijke monumenten, vier beschermde dorpsgezichten en ruim 850 beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle objecten. In Meierijstad zijn tal van personen, instellingen en verenigingen bezig met erfgoed. Dat zijn onder andere vier heemkundeverenigingen met in totaal meer dan 1.100 leden en ook talloze eigenaren van monumenten, die er alles aan doen om hun eigendom in zo goed mogelijke authentieke staat te onderhouden.