De belangrijkste vragen en antwoorden

Wat komt er precies in het bestuurscentrum?

Er komt een tijdelijke crisisnoodopvang in het bestuurscentrum voor maximaal 100 asielzoekers uit Ter Apel. Ook komen op het terrein sanitaire voorzieningen in mobiele units. De crisisopvang is voor maximaal zes weken.

Waarom in Sint-Oedenrode?
  • Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe vluchtelingen niet aan.
  • Omdat wij als Meierijstad zeker de noodzaak voelen en vanuit menselijk oogpunt graag ook onze bijdrage willen leveren hebben we naar alle mogelijke opties gekeken in onze gemeente. Na deze locatiescan hebben we geconstateerd dat het Bestuurscentrum van Sint-Oedenrode deels leeg staat. Het gebouw leent zich om met minimale ingrepen geschikt te maken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Wij hebben deze uitkomst besproken met de Veiligheidsregio, die alle gemeenten met deze vraag voor noodopvang hebben benaderd. De Veiligheidsregio heeft de voorkeur voor noodopvang van enige omvang voor de opvang van de vluchtelingen. Deze opvang van 100 vluchtelingen is dermate groot dat de Veiligheidsregio graag gebruikt maakt van ons aanbod.
  • Ook andere gemeenten stellen ruimten beschikbaar, waaronder de gemeente Maashorst, gemeente Vught en gemeente Boxtel. Wij voelen als regio gezamenlijk de noodzaak om samen de schouders te zetten rondom deze humanitaire hulpvraag.
Waarom staan er hekken om het pand?

Er staan hekken met fotodoeken om het pand om de privacy te waarborgen van de vluchtelingen, ook omdat er douches en toiletten voor hen buiten in units zijn geplaatst.
Maar ook voor de privacy van de omwonenden.

Er zijn nu minder parkeerplekken. Hoe wordt dit opgelost?

Als gemeente vragen wij dringend aan onze eigen medewerkers, maar ook aan beveiligingsmedewerkers en woonbegeleiders om hun auto te parkeren bij de sporthal de Streepen. Zo blijft er voor de omwonenden voldoende ruimte over bij het Bestuurscentrum.

Wie heeft bepaald dat er een tijdelijke crisisnoodopvang moet komen in Meierijstad?

De staatssecretaris heeft opdracht gegeven aan de Veiligheidsregio’s om per regio asielzoekers op te vangen. Wij hebben binnen de Veiligheidsregio besproken wat alle gemeenten op dit moment al doen en wat de mogelijkheden zijn. Daar kwam uit dat de gemeente Meierijstad aan deze taakstelling kan voldoen, ook gezien de inspanningen die andere gemeenten al verrichten. We voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren, zoals we dat eerder dit jaar ook deden voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Hebben jullie onderzocht of dit bijvoorbeeld ook in een van de sporthallen in de gemeente kan?

Gemeente Meierijstad wil geen mensen opvangen in tenten, sporthallen of andere tijdelijke voorzieningen. 

Waarom hebben de omwonenden hier tot woensdag 7 september niets over gehoord?

Er is sprake van een crisissituatie. Het gaat dus om crisisnoodopvang. Dat betekent dat snel gehandeld moest worden. Zodra duidelijk was dat het bestuurscentrum een geschikte locatie was, hebben we de omwonenden per brief geïnformeerd. 

Kan ik hier bezwaar tegen maken?

Nee, u kunt geen bezwaar maken, omdat het hier om crisisnoodopvang gaat.

Hoe groot is de kans dat er een nieuwe groep of een grotere groep komt?

Als het COA ons vraagt om de noodopvang te verlengen of uit te breiden, gaan we eerst met alle betrokkenen, inclusief de aanwonenden in gesprek over de ervaringen tot dan toe. Pas daarna doen we een uitspraak of eventuele verlenging/uitbreiding gewenst en mogelijk is.

Wie draagt de kosten voor deze crisisnoodopvang?

De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de rijksoverheid. Voor de gemeenten zijn er geen kosten aan verbonden, en de gemeente verdient hier ook geen geld aan.

Hoelang blijven de asielzoekers?

Maximaal tot 1 november 2022. Daarna wordt de centrale noodopvanglocatie in Landgoed De Velder in Liempde/Boxtel betrokken door de tijdelijk opgevangen vluchtelingen uit de gemeente Meierijstad en omliggende gemeenten. In deze noodopvanglocatie kunnen 450 mensen opgevangen worden.

En als er dan geen plek is over zes weken, blijven ze dan langer?

We gaan de komende zes weken goed volgen hoe het hier gaat, en spreken daarvoor met alle betrokken partijen, dus zéker ook met de omwonenden. Als de vraag volgt om de opvang te verlengen, neemt de burgemeester daar na overleg met alle betrokken partijen een beslissing over, waarin al die ervaringen mee worden gewogen.

Hoe hard zijn de afspraken dat dit maar tijdelijk is?

We bouwen dit op voor 6 weken. Dat doen we, omdat het om een crisis gaat en in een crisis moet je kordate besluiten nemen.

En kan het ook dat de gemeente Meierijstad gedwongen wordt om een nieuwe groep hier te huisvesten? 

De Rijksoverheid en het COA overleggen tot nu toe met de gemeenten over crisisnoodopvang op vrijwillige basis.

Krijgen ze eten in het bestuurscentrum?

Ja, de zogeheten BedBadBrood (BBB basis) voorzieningen bieden wij aan de vluchtelingen aan. 

Is er voldoende kleding aanwezig?

 Er is in beginsel geen kleding aanwezig, behalve de kleding waarover men zelf beschikt dan wel die men verstrekt heeft gekregen vanuit Ter Apel. Als u kleding wil doneren dan dient dit via de diverse hulporganisaties te verlopen. Kleding wordt niet op de crisisopvanglocatie ingenomen.

Komt er onderwijs voor de kinderen op het terrein?

Nee, er is geen onderwijs of kinderopvang. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang.

Komen er speelvoorzieningen voor de kinderen op het terrein?

Nee, er komen geen speelvoorzieningen. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang.

Hoe zit het met de veiligheid rondom de locatie? Is er bewaking? En hoeveel?

Er is 24 uur per dag beveiliging op de locatie, met minimaal drie beveiligers continu.

Is er ook extra toezicht in de buurt van de locatie?

Ja, met de politie is afgesproken dat zij extra surveilleren, en ook de BOA’s komen vaker langs.

Mogen de bewoners van het terrein af?

Ja, dat mag. Ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen.

Mogen de bewoners ook 's nachts van het terrein af?

We zetten in de huisregels dat ze tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein moeten zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten. Als blijkt dat mensen zich daar niet aan houden, wordt daar actie op ondernomen.

Wie komen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, komen er ook kinderen?

Dat weten we nog niet. Die vraag hebben wij ook aan het COA gesteld, en we hebben hen ook gevraagd rekening te houden met de samenstelling van de groep. Het COA weet nu ook nog niet precies wie er naar Meierijstad komen. 

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar Meierijstad. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.

Komen er ook Oekraïners op deze locatie?

Nee, er komen geen Oekraïners op de locatie.

Wie bepaalt wie hier naartoe komen?

Dat bepaalt het COA.

Wat gaat de gemeente doen om deze mensen bezig te houden?

Dit is op dit moment nog niet geregeld.

Hoeveel mensen komen er?

Er komen maximaal 100 mensen naar de locatie. Het kunnen er ook minder worden, maar die kans is klein. 

Mogen ze bezoek ontvangen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de asielzoekers op de locatie bezoek ontvangen. We willen niet te veel drukte op het terrein. Als u iets wilt doen, dan kan dat alleen via ONS welzijn en Vluchtelingenwerk. We willen namelijk wel coördinatie hebben over wie er op het terrein is.

Worden die mensen ook gescreend?

Ja, de mensen zijn vooraf gescreend in Ter Apel. Dit is een eerste, beperkte screening. Een uitgebreide screening volgt tijdens het traject van een asielaanvraag. Deze eerste screening bestaat uit het nemen van vingerafdrukken. Dit is een Europees systeem, waarmee gecheckt kan worden of de persoon al eerder een asielaanvraag heeft gedaan in een ander land. Daarnaast wordt de identiteit gecheckt voor zover mogelijk (bijvoorbeeld door identiteitsbewijzen als die aanwezig zijn). Verder wordt gevraagd naar de reisroute en de manier van reizen, en wordt een tijdelijk identiteitsbewijs verstrekt. Daarnaast krijgen zij een medische intake bij de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA).

Op de site van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt u meer informatie over de verdere screening.

Zijn er voldoende mensen om te helpen?

We kunnen altijd hulp gebruiken. We werken daarin samen met Welzijn de Meierij. U kunt zich daarvoor aanmelden bij k.schoone@welzijndemeierij.nl

Krijgt de gemeente een vergoeding voor de asielzoekers die in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode terechtkomen?

De gemeente krijgt geen vergoeding voor de asielzoekers die in het Bestuurscentrum terechtkomen. 

Contactgegevens voor omwonenden

Omwonenden kunnen bij vragen telefonisch contact opnemen via 06 25 26 29 59 (telefoonnummer vanaf 15 september operationeel) en per mail via locatiemanagercno@meierijstad.nl