Gemeente onderzoekt leefbaarheid in Meierijstad

27.000 inwoners van Meierijstad hebben in september een brief gekregen met daarin een inlogcode voor een online enquête. Heeft u deze brief gekregen? Wij vragen u wat uw mening is over uw eigen buurt. Wij willen graag weten wat u vindt over vervuiling, sociale contacten, onderhoud van wegen en groen, veiligheid, verlichting en de kwaliteit van voorzieningen.

10 cadeaubonnen van 40 euro 

De resultaten helpen ons om te bepalen waar en op welke onderdelen de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad verbeterd kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen met de enquête. Daarom verloten we 10 cadeaubonnen van 40 euro onder de deelnemers.
Deze enquête is een steekproef onder alle inwoners. Dus niet alle inwoners hebben de enquête gekregen.

Tot 25 oktober de tijd

U heeft nog tot 25 oktober de tijd om de enquête in te vullen. Dat kan online, maar u kunt ook een gratis een papieren versie aanvragen.  Als u vragen heeft, dan kunt u daarvoor terecht bij Companen: 0800-2667263 of enqueteafdeling@companen.nl.

Waarom deze enquête?

Meierijstad wil een gemeente zijn waar inwoners kunnen wonen en leven in een prettige en veilige omgeving. Om te weten waarop we samen – inwoners, gemeente en maatschappelijke partners – moeten inzetten om dit verder te verbeteren, is het goed om te weten hoe de leefbaarheid in Meierijstad er nu voor staat. Dit onderzoek is daarom een vervolg van het eerdere leefbaarheidsonderzoek van 2019. Wat gaat er goed, waar liggen de verbeterkansen, in welke gebieden en welke stappen hebben we gezet sinds 2019. 

Leefbaarheidsmonitor

De opgehaalde gegevens brengen we samen met cijfers en informatie die er al is bij de gemeente, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, politie etc. bijeen in een leefbaarheidsmonitor. Deze monitor geeft daarmee een representatief beeld van de leefbaarheidssituatie van zo’n 40 gebieden in Meierijstad. Naar verwachting kunt begin 2023 online de leefbaarheidsmonitor raadplegen. In diezelfde periode bespreekt de gemeente de uitkomsten van de meting ook samen met de wijk- en dorpsraden en de maatschappelijke partners.