Bedrijveninvesteringszones (BIZ) in 2024

Afgelopen najaar heeft de gemeente drie draagvlakmetingen uitgevoerd om te kijken of er voldoende steun is voor het invoeren van bedrijveninvesteringszones (BIZ). 

Gebleken is dat er nog steeds onvoldoende draagvlak is voor het invoeren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Schijndel. Op verzoek van Citymanagement Schijndel heeft de raad besloten de reclamebelasting in 2024 voor te zetten. Ook voor het invoeren van een BIZ voor vastgoedeigenaren in het centrum van Sint-Oedenrode bleek onvoldoende steun te zijn. 

Voor de BIZ ondernemers bedrijventerrein Duin blijkt echter wel voldoende steun te zijn. Vanaf 2024 zullen gebruikers van bedrijfspanden op bedrijventerrein Duin een aanslag BIZ ontvangen. De BIZ Duin loopt van 2024 tot en met 2028.

Meer informatie over de Bedrijveninvesteringszones in Meierijstad