Inloopmiddag 14 december reconstructie De Steeg Schijndel

De gemeente Meierijstad gaat in 2024 De Steeg tussen de rotonde Structuurweg en de Colonel Harry Kinnardbrug over de Zuid Willemsvaart reconstrueren.

Aanleiding

De Steeg is de weg die de kernen van Schijndel en Heeswijk-Dinther met elkaar verbindt. Het is een weg met één rijloper en een vrij liggend fietspad aan de zuidzijde van de weg. Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen over de slechte, hobbelige staat van het fietspad en over de hoge snelheid op de weg en de gevaarlijke situaties op de kruispunten.

De weg is aan het eind van haar levensduur en daarmee is het een uitgelezen moment om te kijken of de weg nog voldoet aan de geldende ontwerprichtlijnen en waar nodig opnieuw in te richten.

De werkzaamheden

De weg die momenteel een breedte heeft van 5,50 meter wordt in de nieuwe situatie aangelegd op een breedte van 5 meter, met aan weerszijden een strook van 0,60 m grasbetonstenen. De reden van deze maatregel is dat hiermee de weg minder uitnodigend is voor hard rijden.
Het fietspad aan de zuidzijde wordt verbreed van de huidige breedte van 3 meter naar 3,50 meter. Er worden maatregelen genomen om de boomwortels niet meer in staat te stellen om wortelopdruk en daardoor dus oneffenheden te veroorzaken.
De aanwezige bomen kunnen grotendeels blijven staan. Alleen daar waar om verkeerstechnische redenen de bomen niet meer gewenst zijn, worden ze gekapt.

Inloopmiddag 14 december 2023

Op donderdag 14 december is er een inloopmiddag in de Schaapskooi Schijndel, Martemanshurk 12 van 16.00 uur tot 18.00 uur. Hier kunt uw eventuele vragen en opmerkingen met ons bespreken. Ná dit overleg maken we, met de verkregen informatie, een definitief ontwerp. Daarna maken we het bestek en gaan we het werk aanbesteden aan een aannemer. De uitvoering is eind april 2024 gepland.

Website

Voor dit project is een website in oprichting. De site is nu al te zien, maar is nog in opbouw. Binnenkort zal er meer te vinden zijn op deze website omtrent het project De Steeg.
Het voorlopige ontwerp en de dwarsdoorsnedes zijn al wel te downloaden via https://arcg.is/1uDKXW

Vragen

We ontmoeten u graag op 14 december. Als u nu al dringende vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider Gerrit Hasperhoven. Neemt u ook gerust contact op als u op 14 december niet in de gelegenheid bent.
Dat kan per mail via ghasperhoven@meierijstad.nl of telefoon 06-22340354.