Bedrijventerreinen Erp-Veghel opnieuw gecertificeerd voor keurmerk veilig ondernemen

Op 9 februari is door wethouder Jan Goijaarts het certificaat keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt aan de leden van de werkgroep van de bedrijventerrein Molenakker in Erp en bedrijventerreinen De Amert, Veghel-West/Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek in Veghel.

Eind 2022 heeft de werkgroep succesvol de audit hercertificering KVO Continu Samenwerken doorlopen. De werkgroep bestaat uit ondernemers van de bedrijventerreinen, politie, brandweer, beveiliging, Vitaal Bedrijvig Veghel en gemeente. De bedrijventerreinen zijn al geruime tijd gecertificeerd; Erp sinds 2014 en Veghel sinds 2009.

Jan Goijaarts heeft de werkgroepleden tijdens de uitreiking bedankt voor hun inzet: “Samenwerking is een must, zeker op het gebied van veiligheid. Door de inzet van de werkgroep kunnen we zeggen dat we een van de mooiste, schoonste en meest veilige bedrijventerreinen van Nederland hebben. En daar mogen we trots op zijn!”

In de KVO-werkgroep worden onder andere afspraken gemaakt om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Door een nauwe samenwerking tussen de partners worden positieve resultaten gehaald op het gebied van schoon, heel & veilig. Nadat het Keurmerk Veilig Ondernemen voor een bedrijventerreinen is behaald, kan door deelnemende bedrijven bij diverse verzekeraars een korting worden verkregen op de verzekeringen voor gebouwen en bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad).