Bestaande kiosk op de Markt in Sint-Oedenrode blijft staan

Het college van Meierijstad heeft besloten dat de bestaande kiosk op de Markt in Sint-Oedenrode blijft staan. Inwoners van Sint-Oedenrode konden eind januari in ‘Kijk op de Kiosk’ hun mening geven over hun toekomstige kiosk. Ruim 1200 mensen maakten daar gebruik van. Zij gaven rapportcijfers voor elk van de 4 ontwerpen voor een nieuwe of aangepaste kiosk én voor de huidige kiosk. De gemiddelde publieksscore is gemiddeld met de eerdere score van een selectiecommissie. De bestaande kiosk kwam met een 9,0, met ruime voorsprong, als winnaar uit de bus.

Kijk op de kiosk

Dát er een kiosk op de Markt thuishoort werd in de eerste participatieronde al duidelijk. Maar over de vorm waren de meningen in een tweede participatieronde verdeeld: 50% van de respondenten wilde de huidige kiosk behouden, met aanpassingen; de andere 50% pleitte voor een kiosk in een geheel nieuwe vorm. Vanwege de uiteenlopende meningen besloot het college een projectgroep opdracht te geven een proces in te richten om te komen tot de toekomstige kiosk. Op basis van de eerder participatierondes voor de Markt, waar veel inwoners aan mee gedaan hebben, is toen een programma van eisen opgesteld. Daarin stond waaraan een toekomstige kiosk moet voldoen; bijvoorbeeld wat betreft toegankelijkheid, functionaliteit, kosten, inpassing, etc. Aan ontwerpers is gevraagd om een voorstel te maken voor een aangepaste of nieuwe kiosk die aan de randvoorwaarden voldoet. Een onafhankelijke selectiecommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Rooise samenleving, heeft elk ontwerp op die eisen beoordeeld; en is per ontwerp tot een eindcijfer gekomen. Daar rolde een winnaar uit.
Het college heeft daarna met de ‘Kijk op de Kiosk’ alsnog een extra ronde ingelast. Daarin konden ook de inwoners kennis maken met alle ontwerpen en die, evenals de huidige kiosk, beoordelen. Hiermee gaf het college gehoor aan een oproep uit de gemeenschap om de huidige kiosk eveneens mee te laten dingen; de petitie van het Comité Behoud de Rooise Kiosk werd bijna 3000 keer ondertekend. Wethouder Jan van Burgsteden: “Het college respecteert deze uitslag en geeft daar uitvoering aan. Het resultaat is nu dat de huidige kiosk blijft staan en dat er niets aan gewijzigd wordt, ondanks dat het niet voldoet aan voorwaarden zoals toegankelijkheid voor eenieder en functionaliteit. Blijkbaar vinden de Rooise inwoners die aspecten toch minder belangrijk dan eerder in het uitgebreide participatietraject naar voren kwam.”

Uitvoering werkzaamheden

Het participatieproces voor de totale herinrichting van de Markt is hiermee volledig afgesloten. Het definitief ontwerp is al in 2022 vastgesteld. Het werk is aanbesteed en in de eerste helft van maart gaat de eerste schop in de grond. Ondernemers en aanwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over de planning. De uitvoering vindt gefaseerd plaats; op die manier kunnen de viering van Carnaval en de Rooise kermis dit jaar gewoon op de Markt plaats vinden.