Het Dolle Bolle bal (SJC Papgat) ontvangt waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad

Op 21 februari ontving het Dolle Bolle bal bij Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode, Papgat uit handen van wethouder Compagne de waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad.

De prijswinnaaruitreiking waarderingsprijs papgat

De prijs werd uitgereikt aan Carlo van Kessel voorzitter van SJC Papgat. Hij zet zich samen met de overige bestuursleden in voor het carnavalsbal voor kinderen en volwassenen met een beperking. Het Dolle Bolle bal wordt voor de 11de keer georganiseerd in een tent op de Markt in Sint-Oedenrode. De carnavalsvereniging zorgt ervoor dat het licht en geluid minder prikkels geeft, daarnaast is er een invalidentoilet aanwezig. Op het Dolle Bolle bal is veel ruimte om te dansen of te zitten, naast een dj komt er vaak een artiest optreden. De toegang is gratis voor de mensen met een beperking en ze kunnen genieten van een paar drankjes en hapjes.
Tijdens het bal is ook de jeugdraad aanwezig.

De prijs

Meierijstad vindt het belangrijk dat elke inwoner, ongeacht beperking, afkomst, geaardheid of religie mee kan doen. Organisaties, verenigingen, burgers of ondernemers die zich inzetten zodat inwoners mee kunnen doen, willen we graag op een bijzondere manier in het zonnetje zetten.
Hiervoor is de waarderingsprijs in het leven geroepen.

Wethouder Rik Compagne: “De waarderingsprijs is een prijs bedoeld om een organisatie, vereniging, individu of ondernemer in het zonnetje te zetten. Voor hen die iets goeds doen, waardoor inwoners ongeacht beperking, afkomst, geaardheid of religie mee kunnen doen. Met de uitreiking van de prijs willen we de waardering uitspreken voor de inzet van die persoon of organisatie die de prijs wint. Anderzijds laten we hiermee zien welke mooie activiteiten of mogelijkheden er zijn voor iedereen in Meierijstad. Hiermee hopen we ook anderen te inspireren, enthousiast te maken en de
bewustwording te vergroten.”
De prijs is gemaakt door kunstenaar Marlies Crooijmans. Bij de totstandkoming van de prijs heeft ze verschillende organisaties uit Meierijstad benadert om een bijdrage te leveren. Het heeft geresulteerd in een prachtige prijs, voor en door inwoners van Meierijstad.

Voordragen

De waarderingsprijs wordt uitgereikt aan een organisatie, vereniging, individu of ondernemer die iets goeds doet voor onze inwoners zodat iedereen in Meierijstad mee kan doen. Deze uitreiking is de zesde van in totaal 12 waarderingsprijzen. Voordragen voor de prijs kan nog steeds via
meedoen@meierijstad.nl.