Meierijstad start met aanleg snelfietsroute Uden – Veghel

De gemeente gaat starten met de aanbesteding en aanleg van het middendeel (kern Veghel) van de snelfietsroute Uden-Veghel. Het college van Meierijstad heeft dat besluit genomen om verdere vertraging te voorkomen. Het gedeelte in het Moerven wordt hierbij als laatste gerealiseerd, om rekening te houden met een lopende beroepsprocedure.

Bestemmingsplan en procedure

Om risico’s te kunnen beheersen en voortgang te behouden is eerder gekozen voor een risico-gestuurde en gefaseerde aanpak. Hierbij wordt de snelfietsroute Uden-Veghel in drie delen gerealiseerd en word elk deel stap voor stap in procedure gebracht, aanbesteed en vervolgens uitgevoerd. Voor het middendeel (kern Veghel) heeft de gemeenteraad van Meierijstad op 23 juni 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Hierop hebben drie aanwonenden van het Moerven beroep aangetekend bij de Raad van State.

Verdere vertraging voorkomen

Wethouder Jan van Burgsteden: “Een uitspraak in deze procedure kan, mede door de drukte bij de Raad van State, zo anderhalf jaar duren. Als we daarop gaan wachten, is de kans op nog meer kostenstijgingen groot en dat willen we voorkomen. Bovendien willen we stappen maken om onze doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid te bereiken. Daarom kiezen we nu toch om alvast te starten met de aanleg van de snelfietsroute. Dat doen we ook in de wetenschap dat dit op het grootste gedeelte van de route, inclusief de delen in de wijk ’t Ven, rechtstreeks toegestaan is op basis van de bestaande bestemmingsplannen.” Omdat de gemeente zorgvuldig wil handelen en rekening houdt met de belangen van de bezwaarmakers wordt het gedeelte in het Moerven pas als laatste van het middendeel (kern Veghel) gerealiseerd; idealiter als de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Aantrekkelijk, snel en comfortabel

De snelfietsroute Uden-Veghel verbindt straks de woon-, werk- en centrumgebieden van de gemeenten Uden en Veghel voor fietsers, evenals de natuurgebieden het Groene Woud en de Maashorst. Zo ontstaat een aantrekkelijke, snelle, comfortabele en veilige route voor inwoners, werknemers en bezoekers. De snelfietsroute draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, de gezondheid van onze inwoners, duurzame mobiliteit en de luchtkwaliteit in de regio.