WSD: vergadering Algemeen Bestuur 8 maart

Openbare vergadering Algemeen Bestuur. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

 • Wanneer: 8 maart
 • Tijdstip: van 20.00 tot 22.00 uur. 
 • Locatie: Bestuurscentrum Sint-Oedenrode, Burgemeester Wernerplein 1. Indien de buitendeur gesloten is graag even aanbellen. De bode opent dan de deur.

Op de agenda

 1. Opening
 2. Uitgebreide info over jongerenprogramma Kwikstart (presentaties)
 3. Vaststellen concept verslag van 14 december jl. (ter vaststelling)
 4. Mededelingen
 5. Ingekomen: - DB besluitenlijst van 18 november, 14 december 2022, 20 januari 2023
 6. Stand van zaken koers (ter bespreking)
 7. Stand van zaken bezetting (ter bespreking)
 8. Stukken ter kennisname
  1. Vastgesteld verslag van 19 oktober 2022
  2. Afhandeling Woo verzoeken
  3. Inwerkingtreding Woo
  4. Strategisch informatiebeveiligingsbeleid
  5. Aanbieding Jaarplan 2023 Informatiebeveiliging
 9. Rondvraag
 10. Sluiting