Geen Bedrijveninvesteringszone, wel reclamebelasting centrum Schijndel in 2023

Er is in het centrum van Schijndel nu nog geen draagvlak voor het invoeren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dat blijkt uit een draagvlakmeting die wij in november hebben gehouden. De verordening BIZ centrum Schijndel is daarom niet in werking getreden. Dit betekent dat de Verordening reclamebelasting Meierijstad / Schijndel 2021 van toepassing blijft. Dit heeft tot gevolg dat er in 2023 nog wel reclamebelasting wordt geheven in het centrum van Schijndel.

Dit jaar houden we opnieuw een draagvlakmeting. Wanneer er dan wel voldoende steun is, voert de gemeente vanaf 2024 een BIZ in voor het centrum van Schijndel.

Meer informatie over de Bedrijveninvesteringszones in Meierijstad