Bedrijventerreinen Duin en Rooiseheide in Schijndel ontvangen certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

Vandaag, 22 maart 2023, is het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen Duin en Rooiseheide in Schijndel uitgereikt door wethouder Jan Goijaarts aan de leden van de werkgroep.
In februari 2023 heeft de werkgroep succesvol de audit hercertificering KVO Continu Samenwerken doorlopen. De werkgroep bestaat uit ondernemers van de bedrijventerreinen, politie, brandweer, beveiliging, Vitaal Bedrijvig Veghel en gemeente. De bedrijventerreinen in
Schijndel zijn al sinds 2017 gecertificeerd.

Jan Goijaarts: ”Samenwerking is een must, zeker op het gebied van veiligheid. Door de inzet van de werkgroep kunnen we zeggen dat we mooie, schone en veilige bedrijventerreinen hebben. En daar mogen we trots op zijn!”

In de KVO-werkgroep worden onder andere afspraken gemaakt om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Door een nauwe samenwerking tussen de partners worden positieve resultaten gehaald op het gebied van schoon,
heel & veilig. Nadat het Keurmerk Veilig Ondernemen voor een bedrijventerreinen is behaald, kan door deelnemende bedrijven bij diverse verzekeraars een korting worden verkregen op de verzekeringen voor gebouwen en bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad).