Meierijstad doet mee aan onderzoek naar Brabant Ports

Meierijstad doet mee aan een onderzoek naar een Brabant-breed havenbedrijf. De intentie-verklaring hiervoor is aangegaan met 9 gemeenten, die een binnenhaven hebben en Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Het doel van de intentieverklaring is om in uiterlijk 2026 samen te werken in een Brabants havenbedrijf (Brabant Ports) om taken te bundelen en professionaliseren, het vervoer over water te bevorderen en innovatie te stimuleren. Het gaat om de binnenhavens van Bergen op Zoom, ’s-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Steenbergen, Tilburg en Waalwijk. Het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant (MCA Brabant) is door een aantal gemeenten gevraagd om Brabant Ports verder te ontwikkelen. Hiervoor is nu de intentieverklaring getekend. In de eerste helft van 2023 werkt MCA het businessmodel voor Brabant Ports, samen met de gemeenten, verder uit.

De kosten voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor een Brabants Havenbedrijf, passen binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Wethouder Jan Goijaarts: ”We staan in Nederland voor grote uitdagingen met betrekking tot het vormgeven van een duurzame samenleving. We zien de druk op de weg toenemen, terwijl er gezocht wordt naar manieren om het vervoer op een milieuvriendelijkere manier af te wikkelen. We verwachten dat de komende jaren er een grote druk op de binnenhavens komt om enerzijds de verwachte groei in containers op te vangen en anderzijds de circulaire economie vorm te geven. Samenwerking is essentieel om de genoemde uitdagingen aan te gaan. En ook al is de binnenhaven in Meierijstad nu up-to-date; met dit samenwerkingsverband kunnen de Brabantse binnenhavens hun krachten bundelen om ze toekomstbestendig te maken en te houden."