Update informatie opvang vluchtelingen, statushouders en asielzoekers

De eerste asielzoekers zijn aangekomen op de opvanglocaties aan de Heidebloemstraat en de Markt in Schijndel.
Ook is een eerste klankbordgroep vergadering voor omwonenden gepland. 
Daarnaast zijn de antwoorden op gestelde vragen tijdens de inloopavond verwerkt op www.meierijstad.nl/opvang

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan met ons contact op via opvang@meierijstad.nl