Gemeente geeft financiële impuls aan dagbesteding bij d’n Doortrapper Veghel

Gemeente Meierijstad ondersteunt de doorstart en doorontwikkeling van de dagbesteding D’n Doortrapper in Veghel gedurende een pilot van 1 jaar. Hierbij wordt tevens de verbinding gemaakt met het tijdelijke ontmoetingscentrum LeefGoed in het Kloosterkwartier.

D'n Doortrapper was een dagbestedingslocatie van GGZ Oost-Brabant. Het betreft een fietsenstalling en -werkplaats op Bolkenplein in Veghel. GGZ Oost Brabant is inmiddels gestopt met de exploitatie en de gemeente is hoofdhuurder van de locatie geworden. De gemeente gaat nu met D’n Doortrapper een doorstart maken onder leiding van OnsWelzijn, waarbij een verbinding wordt gemaakt met het tijdelijke ontmoetingscentrum LeefGoed in het Kloosterkwartier. De gemeente verstrekt hiervoor € 61.400,-- aan incidentele subsidie aan OnsWelzijn.

Wethouder Rik Compagne: “We vinden het van grote toegevoegde waarde dat de activiteiten van D’n Doortrapper op deze manier kunnen worden voortgezet door ONSWelzijn en er een verbinding wordt gemaakt met het beheer van de tijdelijke ontmoetingsruimte Leefgoed. Na afloop van de pilotperiode in maart 2024 gaan we evalueren wat de toegevoegde waarde is geweest op de ondersteuningsbehoefte en het bestaande aanbod van dagbesteding”.

Mocht er na de evaluatie van de pilot een positieve uitkomst zijn dan zal beoordeeld worden of D’n Doortrapper structureel wordt opgenomen binnen de opdracht aan de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad.