Nieuwe telling dak- en thuisloze mensen voor een eerlijk beeld en beter beleid

In Nederland hebben we niet genoeg informatie over dak- en thuisloze mensen. We weten niet precies hoeveel mensen dak- en thuisloos zijn en wat hun situatie is. Dit komt doordat bepaalde groepen, zoals kinderen, vrouwen, arbeidsmigranten, mensen zonder geldige verblijfspapieren en economisch daklozen, niet of onvoldoende worden meegeteld. Hierdoor is het moeilijk om effectief beleid te ontwikkelen om dak- en thuisloosheid aan te pakken. 

ETHOS-telling 

Om een beter beeld te krijgen van dak- en thuisloze mensen introduceren Kansfonds en Hogeschool Utrecht de ETHOS-telling in Nederland. Op 16 mei vindt de eerste telling plaats in Noordoost-Brabant, met 's-Hertogenbosch en Oss als centrumgemeenten. Ook de gemeente Meierijstad zal op die dag dak- en thuisloze mensen tellen. 

Wat is ETHOS? 

ETHOS staat voor 'European Typology of Homelessness and Housing Exclusion' en hanteert een definitie waarbij dakloosheid wordt gezien als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Dit betekent dat ook mensen worden meegeteld die normaal gesproken niet worden gezien, zoals jongeren die bij bekenden op de bank slapen of gescheiden vrouwen die overdag werken en 's nachts in hun auto verblijven. We tellen ook mensen die binnen een maand dakloos dreigen te worden, bijvoorbeeld omdat ze een instelling verlaten of uit hun huis worden gezet zonder een andere woonoplossing te hebben. 

Eéndaagse telling 

De ETHOS-telling wordt uitgevoerd gedurende één dag in een gemeente of regio, ook wel een point-in-time-meting genoemd. Op 16 mei zullen alle organisaties in Noordoost-Brabant die te maken hebben met dak- en thuisloze mensen vragenlijsten invullen. 
De regio Noordoost-Brabant is voorloper met de 'wonen eerst'-aanpak, waarbij snellere en betere huisvesting wordt nagestreefd voor mensen die op straat slapen of steeds bij anderen moeten verblijven. Daarom neemt de regio Noordoost-Brabant als eerste in Nederland deel aan het ETHOS-telonderzoek. De resultaten van de telling in Noordoost-Brabant worden half oktober verwacht.

Vragen / bezwaar 

Heb je vragen of opmerkingen over de ETHOS-telling in de gemeente Meierijstad? Of ben je zelf dak- of thuisloos en wil je niet (anoniem) mee worden geteld in het onderzoek? Neem dan contact op met de gemeente 14 0413.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen over de telling ook op www.kansfonds.nl/telling.